Praktijkaccreditatie

Wederom voldoet onze praktijk aan de eisen ‘Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk’

NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0

Onze praktijk voldoet wederom aan de eisen ‘Kwaliteitsnormen voor de huisartsenprak

Daarmee is er een gerechtvaardigd vertrouwen dat de praktijk verantwoorde reguliere huisartsgeneeskundige zorg levert en een lerende organisatie is.