Praktijkaccreditatie

Wederom voldoet onze praktijk aan de eisen ‘Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk’

NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0

Daarmee is er een gerechtvaardigd vertrouwen dat de praktijk verantwoorde reguliere huisartsgeneeskundige zorg levert en een lerende organisatie is.