POH GGZ; Marieke Altene

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

 

Mijn naam is Marieke Altena en ik werk sinds 1 november 2017 als POH-GGZ bij Huisartsenpraktijk Boender. Daarnaast werk ik bij enkele andere huisartsenpraktijken in regio Leiden en Delft.

 

Werkwijze POH-GGZ

Als u met psychische en/of psychosociale klachten naar de huisarts gaat (bijvoorbeeld problemen gerelateerd aan werk, relaties of lichamelijk onverklaarbare klachten) kan de huisarts u adviseren een afspraak te maken met de POH-GGZ.

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek brengt de praktijkondersteuner uw klachten in kaart en analyseert de problemen die er bij u spelen. Daarbij wordt eventueel gebruik gemaakt van een of meerdere vragenlijsten. Aansluitend krijgt u een advies voor een behandeltraject. Het resultaat hiervan kan zijn dat u één of meerdere ondersteunende gesprekken en/of kortdurende behandelingen bij de POH-GGZ krijgt (bijvoorbeeld bij depressie, angsten, overspannenheid etc.). Ook kan het zijn dat u een verwijzing krijgt naar een andere hulpverlener .

Vervolggesprekken

De vervolggesprekken die u met de praktijkondersteuner heeft zijn bedoeld om u ondersteuning en handvatten te bieden, waardoor uw klachten afnemen of geheel verdwijnen. Soms kan het zijn dat de afname van klachten niet haalbaar is en helpt de praktijkondersteuner u vooral bij het leren omgaan met en het leren accepteren van uw psychische klachten. De praktijkondersteuner maakt in het gesprek vooral gebruik van uw eigen kwaliteiten en kracht en zal deze in de samenwerking met u inzetten om uw problemen de baas te worden.

 

Wat is mijn achtergrond?
In 2014 ben ik afgestudeerd voor de master psychologie aan de Universiteit Leiden, waar ik ook mijn basisaantekening psychodiagnostiek heb behaald. Van 2006 tot 2009 heb ik geneeskunde gestudeerd, waarbij ik mijn propedeuse heb behaald. In 2017 heb ik de opleiding POH-GGZ afgerond. De functie POH-GGZ geeft mij de mogelijkheid om beide studies te combineren.

In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in verschillende sectoren van de gezondheidszorg en heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt. Daarnaast heb ik op de universiteit les gegeven aan psychologiestudenten, was ik werkzaam in een medisch onderzoekscentrum en ben ik trainer-coach.

 

Hoe maak ik een afspraak?

U bent bij mij van harte welkom voor een gesprek. U kunt een afspraak maken via de huisarts of via de doktersassistente. Ik ben in de praktijk aanwezig op woensdag en om de week op vrijdag (even-weken). Indien u de afspraak wilt verzetten kan dit tot 24 uur van tevoren.

 

Nieuwe medewerkers

Helene Boden is als huisarts in opleiding (AIOS) gestart en zal tot maart 2019 bij ons werkzaam zijn, drie dagen per week.

 

Eigen Risisco

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. In 2014 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 360 euro. Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico. Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wél onder. Denk hierbij aan:

voorgeschreven medicijnen; laboratorium- of röntgenonderzoek; verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog.

Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar als  uw huisarts u heeft doorverwezen voor behandeling of verrichting of uw zorgverzekeraar dit vergoed: dit ligt aan uw afgesloten verzekering en verschilt per patiënt! Soms heeft uw zorgverzekeraar geen contract met die behandelaar en draait u voor de kosten op

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

Om een indicatie te geven van de kosten verwijzen wij u naar de volgende website:

https://www.atal-mdc.nl/patient/doorverwezen-naar-atal/tarieven/

U kunt hier geen rechten aan ontlenen, de kosten kunnen verschillen per zorgverzekeraar.