Aankondiging griep- en pneumokokken vaccinatie

Komt u in aanmerking voor een griepprik en/of een pneumokokken prik, dan krijgt u automatisch per email een uitnodiging.  Degene die geen email adres hebben krijgen de uitnodiging via de post.

De vaccinaties zullen in oktober plaatsvinden, nl. op woensdag 12 oktober  tussen 16.00 en 17.30 uur en op dinsdag 18 oktober 2022 tussen 16.00  en 17.30 uur.

 Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar komt u wel in aanmerking?  Laat ons dat zo snel mogelijk weten, zodat u alsnog een griepprik kunt krijgen.

Komt u niet in aanmerking, maar wilt u toch graag een griepprik dan kunt zich op een lijst plaatsen. De kosten zijn dan wel voor uw rekening.

If you are eligible for a flu shot and/or a pneumonia shot, you will automatically receive an email.

The vaccinations will take place  on Wednesday 12 october  and  Tuesday 18 october between 16.00 and 17.30 h

Didn’t receive an invitation but are you eligible? Let us know as soon as possible so you can still get a flu shot!

If you do not qualify, but would still like a flu shot, you can place yourself on a waiting list. The costs are then charged to you.

Geef een reactie

Your email address will not be published.