Praktijk gesloten ivm vakantie

Van maandag 2 mei 2022 tot en met vrijdag 6 mei 2022 is de praktijk gesloten in verband met vakantie.

Maandag 9 mei is de praktijk weer geopend.

Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met de volgende huisartsen volgens de voorletter van uw achternaam:

A t/m H: Huisarts van der Braken : gezondheidscentrum Leidse Hout Dieperpoellaan 28 K Leiden

tel.nr 071-5283440

I t/m P: Huisarts Lindenhovius: Arubapad 52 Leiden tel.nr. 071-5222822

Q t/m Z : Huisartsenpraktijk Prinsenstraat, Prinsenstraat 5 Leiden tel. nr. 071-5213

De avond-, nacht-, en weekenddienst wordt verzorgd door de huisartsenpost de Limes: 088-4274700

Nieuwe inschrijvingen

Helaas kunnen wij tijdelijk geen nieuwe patienten meer aannemen

Uitzonderingen:

  • Alleen bij gezinsuitbreiding of – hereniging kunt u zich nog bij ons inschrijven middels het inschrijfformulier.
  • bent u nieuw in Leiden komen wonen en woont u in postcode gebied 2333 en 2334 dan kunt u zich inschrijven middels het inschrijfformulier.


Unfortunately we are not able to accept any new patients at the moment, only in case of family expansion you can register via the registration form

Praktijk gesloten ivm vakantie

Van maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 4 maart 2022 is de praktijk gesloten. Vanaf maandag 7 maart 2022 zijn wij weer geopend.

Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met één van de volgende huisartsen, volgens de eerste letter van uw achternaam:

A t/m H: dr. Lindenhovius tel. 071 5222822

I t/m Q: dr. van der Braken tel: 071 5283440

R t/m Z: Praktijk Prinsenstraat tel: 071 5213546

Vaccinaties buitenland

Registratie boosterprikken uit het buitenland
U kunt uw buitenlandse boostervaccinatie niet laten registreren bij de huisarts. Huisartsen mogen van de wet alleen vaccinaties registreren die zij zelf hebben toegediend. Bovendien hebben huisartsen niet de registratiemiddelen om buitenlandse vaccinaties goed te verwerken. Voor meer informatie over de registratie van de coronavaccinaties verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/vaccinatiebewijs/

Nieuwe inschrijvingen/New Registrations

Momenteel kunt u zich alleen in laten schrijven als u net in Leiden/Oegstgeest bent komen wonen of bij gezinsuitbreiding. Via het inschrijfformulier op de site kunt u zich dan bij ons aanmelden.

Our practice is only open for patients who are just moved into Leiden or Oegstgeest and in case of the addition of the family. You can register by filling in the registration form on the site.

Praktijk gesloten ivm vakantie/Practice is closed due to vacation

De praktijk is gesloten van maandag 3 januari 2022 tot en met vrijdag 7 januari 2022.

Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met de volgende artsen, volgens de eerste letter van uw achternaam.

A t/m F: dr. van der Braken tel nr 071-5283440

G t/m L: dr. Lindenhovius tel nr 071-5222822

M t/m R. : praktijk Prinsenstraat tel nr: 071-5213546

S t/m Z: dr. Zwaan tel nr: 071-5177100

The practice is closed from January 3rd till January 7th. For emergencies, please contact one of the doctors above according to the first letter in your last name.

Boosterprik / 3de coronavaccinatie

Wij krijgen veel vragen over de boosterprik / 3de coronavaccinatie. Wij hebben geen andere informatie dan die in de persconferentie is gecommuniceerd: het RIVM stuurt vanaf eind november de eerste uitnodigingsbrieven voor de booster vaccinaties, te beginnen bij de leeftijdsgroep 80+. Wie de brief heeft gekregen, kan de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn bellen om een afspraak te maken op een gewenst locatie en datum. Zie de site van der GGD in Leiden: www.ggdhm.nl

Als de mensen van 80 jaar en ouder aan de beurt zijn geweest, volgt de leeftijdsgroep van 60 tot en met 79 jaar.

De verwachting is dat de GGD in januari 2022 kunnen starten met de vaccinatie van mensen van 60 tot 79 jaar.

Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met de GGD.


We are getting many questions about the booster shot / 3rd corona vaccination. We have no information other than that communicated in the recent government press conference: RIVM will send the first invitation letters for the booster vaccinations from the end of November, starting with the 80+ age group. Anyone who has received the letter can call the National Vaccination Appointment Line to make an appointment at a desired location and date. See the website of the GGD in Leiden: www.ggdhm.nl

After the people aged 80 and older, the age group from 60 to 79 years follows. The GGD is expected to start vaccinating people aged 60 to 79 in January 2022.

Griep- en pneumokokken vaccinaties

Komt u in aanmerking voor een griepprik en/of een pneumokokken prik, dan krijgt u automatisch een oproep thuis gestuurd. De uitnodigingen zijn op 3 november verstuurd.

De vaccinaties zullen in de vierde week van november plaatsvinden nl op maandag 22,  woensdag 24 en  dinsdag 30 november 2021 tussen 16.00 en 17.30

 Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar komt u wel in aanmerking?  Laat ons dat zo snel mogelijk weten, zodat u alsnog een griepprik kunt krijgen!

Komt u niet in aanmerking, maar wilt u toch graag een griepprik dan kunt zich op een lijst plaatsen. De kosten zijn dan wel voor uw rekening.

If you are eligible for a flu shot and/or a pneumonia shot, you will automatically receive a call at home. The invitations were sent out on 3 November.

The vaccinations will take place in the fourth week of November, on Monday 22, Wednesday 24 and Tuesday 30 November 2021 between 16.00 and 17.30

Didn’t receive an invitation but are you eligible? Let us know as soon as possible so you can still get a flu shot!

If you do not qualify, but would still like a flu shot, you can place yourself on a waiting list. The costs are then charged to you.

 

Inschrijving nieuwe patiënten/registration

Zoekt u een nieuwe huisarts in Leiden, dan bent u van harte welkom in onze praktijk.

Door middel van het inschrijfformulier op deze site kunt u zich inschrijven, u krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.

Nieuwe huisarts in opleiding

Sinds 1 september is dokter Evelyn Brakema onze nieuwe collega. Zij zal tot 1 december 2022 bij ons werkzaam zijn als huisarts in opleiding (AIOS).

Since September 1, 2021, we have a new colleague at the surgery: Dr Evelyn Brakema. She will be with us until December 2022 as a general practitioner in training (AIOS).