Momenteel hanteren wij een patienten stop

Momenteel kunnen wij geen nieuwe patienten aannemen.

Alleen bij gezinsuitbreiding mogen er nog nieuwe patiënten worden ingeschreven.

We are currently unable to accept new patients. You can only register if your family is expan

Praktijk gesloten

De praktijk is gesloten van maandag 2 januari 2023 tot en met vrijdag 6 januari 2023.

Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met één van de volgende huisartsen volgens de eerste letter van uw achternaam.

The practice is closed from Monday, January 2rd till Friday, January 6th. For emergencies you can contact one of the following doctors, according to the first letter of your surname.

A t/m F dr. van der Braken 071-5283440

G t/m M dr. Minken 071-5212025

N t/m S Praktijk Prinsenstraat 071-5213546

T t/m Z dr. Zwaan 071-5177100

Voor spoedgevallen na 17 uur en in het weekend kunt u contact opnemen met

De Huisartsenpost (Alrijne ziekenhuis Leiderdorp)

Simon Smit weg 1

Leiderdorp

088-4274700

Nieuwe arts in opleiding

Vanaf 1 december 2022 zal mw. Agnes Eidhof in onze praktijk werkzaam zijn.

Zij is arts in opleiding voor specialisme ouderengeneeskunde.

Groene Zorg

Groene zorg is gezonde zorg

We maken ons in de praktijk hard voor het leveren van goede zorg met tegelijkertijd zo min mogelijk schade aan het milieu. De klimaatcrisis wordt beschouwd als grootste bedreiging voor de gezondheid van deze eeuw. Gek genoeg draagt de zorg bij aan de klimaatcrisis en aan milieuvervuiling. Wist je bijvoorbeeld dat 7% van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de zorg? Of dat diclofenac via de urine in het oppervlaktewater belandt en daar schade aanricht aan het hart en de nieren van onze vissen? 

We willen er dus voor zorgen dat ook wij met de praktijk niet onnodig broeikasgassen uitstoten of onnodig vervuiling veroorzaken. Dat doen we door samen met u te bespreken welke groene opties er zijn. Ook zetten we ons in voor zinnige zorg, en zijn we terughoudend met onderzoeken en behandelingen die uit onderzoek niet zinvol blijken te zijn. Dat levert een win-win-win op: gezonder, goedkoper, en groener!

Lees hier wat je zelf kunt doen om op een groene, gezonde manier van de zorg gebruik te maken. 

Wilt u meer weten? Dan horen we het graag.

Nieuwe inschrijvingen

 

 

Nieuwe inschrijvingen:

  • Alleen bij gezinsuitbreiding of – hereniging kunt u zich nog bij ons inschrijven middels het inschrijfformulier.
  • bent u nieuw in Leiden komen wonen en woont u in postcode gebied 2333 , 2334, 2312 en 2316  dan kunt u zich inschrijven middels het inschrijfformulier.


New patients:

  • only in case of family expansion you can register via the registration form
  • you are a new citizen from Leiden and you live in zip code area 2333, 2344, 2316, 2312 you can register you can use the registration form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccinaties buitenland

Registratie boosterprikken uit het buitenland
U kunt uw buitenlandse boostervaccinatie niet laten registreren bij de huisarts. Huisartsen mogen van de wet alleen vaccinaties registreren die zij zelf hebben toegediend. Bovendien hebben huisartsen niet de registratiemiddelen om buitenlandse vaccinaties goed te verwerken. Voor meer informatie over de registratie van de coronavaccinaties verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/vaccinatiebewijs/

Nieuwe huisarts in opleiding

Sinds 1 september is dokter Evelyn Brakema onze nieuwe collega. Zij zal tot 1 december 2022 bij ons werkzaam zijn als huisarts in opleiding (AIOS).

Since September 1, 2021, we have a new colleague at the surgery: Dr Evelyn Brakema. She will be with us until December 2022 as a general practitioner in training (AIOS).