Boosterprik / 3de coronavaccinatie

Wij krijgen veel vragen over de boosterprik / 3de coronavaccinatie. Wij hebben geen andere informatie dan die in de persconferentie is gecommuniceerd: het RIVM stuurt vanaf eind november de eerste uitnodigingsbrieven voor de booster vaccinaties, te beginnen bij de leeftijdsgroep 80+. Wie de brief heeft gekregen, kan de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn bellen om een afspraak te maken op een gewenst locatie en datum. Zie de site van der GGD in Leiden: www.ggdhm.nl

Als de mensen van 80 jaar en ouder aan de beurt zijn geweest, volgt de leeftijdsgroep van 60 tot en met 79 jaar.

De verwachting is dat de GGD in januari 2022 kunnen starten met de vaccinatie van mensen van 60 tot 79 jaar.

Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met de GGD.


We are getting many questions about the booster shot / 3rd corona vaccination. We have no information other than that communicated in the recent government press conference: RIVM will send the first invitation letters for the booster vaccinations from the end of November, starting with the 80+ age group. Anyone who has received the letter can call the National Vaccination Appointment Line to make an appointment at a desired location and date. See the website of the GGD in Leiden: www.ggdhm.nl

After the people aged 80 and older, the age group from 60 to 79 years follows. The GGD is expected to start vaccinating people aged 60 to 79 in January 2022.

Griep- en pneumokokken vaccinaties

Komt u in aanmerking voor een griepprik en/of een pneumokokken prik, dan krijgt u automatisch een oproep thuis gestuurd. De uitnodigingen zijn op 3 november verstuurd.

De vaccinaties zullen in de vierde week van november plaatsvinden nl op maandag 22,  woensdag 24 en  dinsdag 30 november 2021 tussen 16.00 en 17.30

 Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar komt u wel in aanmerking?  Laat ons dat zo snel mogelijk weten, zodat u alsnog een griepprik kunt krijgen!

Komt u niet in aanmerking, maar wilt u toch graag een griepprik dan kunt zich op een lijst plaatsen. De kosten zijn dan wel voor uw rekening.

If you are eligible for a flu shot and/or a pneumonia shot, you will automatically receive a call at home. The invitations were sent out on 3 November.

The vaccinations will take place in the fourth week of November, on Monday 22, Wednesday 24 and Tuesday 30 November 2021 between 16.00 and 17.30

Didn’t receive an invitation but are you eligible? Let us know as soon as possible so you can still get a flu shot!

If you do not qualify, but would still like a flu shot, you can place yourself on a waiting list. The costs are then charged to you.

 

Inschrijving nieuwe patiënten

Inschrijving in de praktijk is tijdelijk alleen mogelijk voor gezinsuitbreiding of hereniging en voor mensen wonend in de postcodes: 2333 en 2334.

Registration is temporarily only possible for family members of existing customers or for people living in the postal codes: 2333 and 2334.

Nieuwe huisarts in opleiding

Sinds 1 september is dokter Evelyn Brakema onze nieuwe collega. Zij zal tot 1 december 2022 bij ons werkzaam zijn als huisarts in opleiding (AIOS).

Since 1 September 2021, we have a new colleague at the surgery: Dr Evelyn Brakema. She will be with us until December 2022 as a general practitioner in training (AIOS).